Licznik odwiedzin:

Puchar Polski


Patronat

Media

PartnerzyPolecamy

IX DŁUGODYSTANSOWY RAJD NA ORIENTACJĘ 
TRUDY 2016


24 września 2016

KOMUNIKAT STARTOWY

 

CELE RAJDU

- popularyzacja turystyczno - sportowych imprez na orientację, jako doskonałej formy wypoczynku,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
- ukazanie uczestnikom walorów przyrodniczych okolicy w której odbywać się będzie rywalizacja na poszczególnych trasach,
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.

PATRONAT

ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział Kolejowy PTTK im. Eugeniusza Góreckiego

Stargardzki Klub Orientacji
15 POŁUDNIK PTTK
w Stargardzie Szczecińskim.


ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Kierownik - Wojciech Wieczorek,
Sędzia Główny - Hubert Świerczyński,
Magdalena Wieczorek
Trasy:
Hubert Świerczyński,
Wojciech Wieczorek.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

24 września 2016 r. okolice miejscowości Kołbacz woj. zachodniopomorskie.

BAZA RAJDU

Zespół Szkół w Kołbaczu
Kołbacz, ul. Cystersów 9
74-106 Stare Czarnowo


FORMA RAJDU

We wszystkich kategoriach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna (każdy ma swój numer startowy, dozwolone jest poruszanie się po trasie w grupach).

Trasa Piesza: 50 km, limit 14 godzin, scorelauf, jedna pętla, ok. 25 Punktów Kontrolnych (zwanych dalej PK), kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.


Trasa Piesza: 25 km, limit 10 godziny, scorelauf, jedna pętla, ok. 10 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

Trasa Rowerowa: 200 km, limit 14 godziny, scorelauf, jedna pętla, ok. 20 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.


Trasa Rowerowa: 100 km, limit 10 godziny, scorelauf, jedna pętla, ok. 10 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.


MAPY


Mapy kolorowe

1:50 000(mapa topograficzna) + 1: 25 000 (mapa do biegu na orientację) + 1: 10 000 (zdjęcie lotnicze) (Trasy TP 50, TP 25),
1:100 000 (Trasa TR 200, TR 100),

 

 

SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH SPORTIDENT

 

  • Na wszystkich trasach stosowany będzie elektroniczny system potwierdzania obecności na punktach kontrolnych SPORTident.

  • Uczestnikom w ramach wpisowego zostanie wypożyczona karta SI. Zgubienie karty SI spowoduje obciążenie uczestnika kosztami w wysokości 200 zł/sztuka.

  • Dozwolone są tylko karty dostarczone przez organizatora lub własne typu SI 6, 8, 9 lub 10.

  •  Więcej na temat systemu SI Szczegóły

 

RAMOWY PROGRAM RAJDU

23 września 2016 (piątek):
- od 18:00 przyjmowanie uczestników w bazie Rajdu,
- 19:00 - 22:00 praca sekretariatu Rajdu.

24 września 2016 (sobota):


- 6:00 - 6:30 praca sekretariatu Rajdu,
- 7:00 START TP 50, TP 25,TR 200, TR 100,

- 17:00 META TP 25, TR 100,
- 21:00 META TP 50, TR 200,
- 22:00 ZAMKNIĘCIE METY (wszystkich tras) , uroczyste zakończenie Rajdu.


25 września 2016 (niedziela):

- 11:00 zamknięcie bazy Rajdu.

Odpraw techniczna  rozpoczyna się 20 minut przed godziną startu, a wydawanie map na starcie odbywa się na 5 minut przed godziną startu.

ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie FORMULARZA znajdującego się na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA.

Osoby niepełnoletnie w wieku 14-15 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko pod opieką osób pełnoletnich za pisemną zgodą obojga rodziców . Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej przed startem. Młodzież powyżej 16 roku życia może wziąć udział w rajdzie po przedstawieniu pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

OPŁATA STARTOWA

Opłatę startową należy przesłać przekazem, przelewem na konto:Wojciech Wieczorek
mBank   40 1140 2004 0000 3802 7053 7780
z dopiskiem
"TRUDY 2015 nazwisko osoby/osób za które jest wysłana opłata startowa"
Wysokość opłaty startowej:

zgłoszenia do 18.09.2016 r.*

 

wpisowe TP 25, 50

60zł

wpisowe TR 100, 200

60zł

zgłoszenia od 19.09.2016 r. i w bazie rajdu**

 

wpisowe TP 25, 50

80zł

wpisowe TR 100, 200

80zł


* w tym okresie gwarantujemy komplet świadczeń startowych
** w tym okresie nie gwarantujemy kompletu świadczeń startowych


Organizatorzy zapraszają do bezpłatnego startu zwycięzców

IX DRnO TRUDY 2015.


Możliwość bezpłatnego startu nie zwalnia obrońcy tytułu do dokonania zgłoszenia
wg zamieszczonego na stronie formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowo istnieje możliwość zakupu koszulki typu T-shirt (cena 40zł, płatne razem z opłatą startową) na pisemne życzenie osób, które przekażą opłatę startową + opłatę dodatkową oraz nadeślą zgłoszenie do dnia
18.09.2016r.


NAGRODY


Puchar lub nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika na danej trasie
oraz zaproszenie do obrony tytułu i bezpłatnego startu na tej trasie w przyszłym roku.


ŚWIADCZENIA STARTOWE


- komplet kolorowych map i materiałów startowych,

- wypożyczenie kart SI,
- 2 noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę),
- punkty do OInO -
1 pkt,
- wszyscy uczestnicy trasy TP 50, którzy ukończą i zostaną sklasyfikowani,
otrzymają punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach
na Orientację,
- wszyscy uczestnicy trasy TR 200, którzy ukończą i zostaną sklasyfikowani,
otrzymają punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych
na Orientację,
- posiłek w bazie rajdu,
- wrzątek do celów spożywczych,
- inne materiały w miarę napływu świadczeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
- zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane
w regulaminie rajdu,
- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń,
- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
- na terenie Bazy Rajdu obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator
nie odpowiada,
- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych,
przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy
do organizatorów,
- wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie
Rajdu.

DOJAZD DO BAZY


Szczegóły wkrótce


INFORMACJE DODATKOWE

Wojciech Wieczorek
tel.: 502 911 338
e-mail: kontakt@trudy.pl
www.trudy.plmouseover